Life Style - Lekárska kozmetika

Bezihlová mezoterapia

Takmer všetky ošetrovacie technológie, používané pri kozmetickom ošetrení, riešia problém, ako dostať účinné látky z ošetrovacích prípravkov, aplikovaných na povrch, cez kožnú bariéru do hlbších vrstiev. Takouto metódou je bezihlová mezoterapia, využívajúca jav tzv. elektroporácie: ide o aplikáciu vhodných pulzných elektrických potenciálov na kožu, ktoré nie len v medzibunkovej hmote, ale aj v stene samotných kožných buniek na krátku dobu otvárajú mikroskopické póry, cez ktoré do nich prenikajú molekuly účinných látok. Týmto spôsobom môžeme efektívne aplikovať účinné látky do kože a podkožia bez použitia ihly.

Video

[youtube video=’AjOqDW3QCtc’]

Bratislava: Drotárska cesta 19 | Dohnányho 12 | Beňadická 5 | mob.: 0905 619 734

© 2014 - Lstyle s.r.o. - All rights reserved. | Prihlásiť sa